Klimaatverandering is ‘serious’ – toch werkt absolutisme averechts. Waarom?

Als ik terugdenk aan mijn studententijd dan is er een ding dat mij vooral achteraf opviel. Een groot aantal van de mensen dat het meest actief was in het verenigingsleven en het meeste lol had, bleek ook de grootste bollebozen. Ze haalden hun studie cum laude of hadden bepaalde lastige vakken met een 10 afgesloten. Waren dit genieën en verklaart dit waarom ze meer dan anderen konden feesten en plezier hebben? Of speelde er iets anders? Ik vermoed het laatste. Deze mensen – stuk voor stuk vrolijke, vriendelijke, joviale gevallen – waren in staat het studiespel relatief te spelen en haalden daarom hogere resultaten dan de gemiddelde serieuze bolleboos, zoals ikzelf.

Hoe kan dit? En wat heeft dit met onze omgang met klimaatverandering te maken?  Read more…

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Shell en klimaatverandering: tijd voor een opfriscursus van Peter Senge?

Het gebeurt me vaker. Ineens klikken twee dingen in elkaar, waardoor ik de wereld scherper zie. Een paar dagen geleden gebeurde me dat met de woorden van twee wijze mannen, waardoor ik meen te zien dat Shell het zicht op de veranderende werkelijkheid verloor. Read more…

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter