Testimonials

Duurzame bruggenbouwer

In 2013- 2014 werkte Martine Verweij met Tjerk Wagenaar (Stichting Natuur & Milieu) samen aan de opzet van het sociaal-innovatie programma Samenwerken Topsector Energie en Maatschappij (STEM) (opdracht vanuit Squarewise). Martine vroeg aan Tjerk hoe hij haar heeft leren kennen en waar hij haar kracht ziet:

2014 – Tjerk Wagenaar, directeur Stichting Natuur en Milieu

Martine is een zeer gedreven professional. Zij is zeer goed in staat contact te leggen met mensen van verschillende disciplines en niveaus en weet kort en bondig duidelijk te maken waar het inhoudelijk om gaat. Ze legt inhoudelijke en personele verbindingen  waardoor kansen benut kunnen worden en mensen mee gaan hierin. Ze doet dit met haar eigen persoonlijke charme die voor velen inspirerend werkt.

Haar kracht en passie zitten in de vernieuwingen realiseren, die passen bij een duurzame ontwikkeling van de samenleving. Daarbij werkt ze graag samen met gedreven mensen. Haar stijl zou ik omschrijven als bruggen bouwend, resultaatgericht en doortastend.


Creatieve probleemoplosser

In haar adviescarrière heeft Martine Verweij veel mooie opdrachten mogen doen. Onderstaande opdrachtgevers namen ooit de tijd om te vertellen waar ze – in relatie tot haar ondersteuning aan hen – enthousiast van werden. 

2014 – Inge Brakman, Raad voor Cultuur, voorzitter Commissie Toekomstverkenning Publieke Omroepen (opdracht vanuit Squarewise)

Het was een plezier om met je samen te werken. Je hebt een grote kennis van complexe systemen en je enthousiasme om binnen die complexiteit de juiste interventies te ontdekken werkt aanstekelijk. Je overtuigingskracht op het proces heeft mij ook verblijd. Dankzij jou twijfelde ik er niet aan dat het Worldcafé dat we met 80 kopstukken uit de sector organiseerden onder jouw leiding, een succes werd en dat werd het dus ook.

2010 – Rutger Boot, Ministerie van Economische Zaken (opdracht vanuit Squarewise)

Martine has a passion for creativity. She is a fixer with her eye on the ball. She likes to try out new ideas and to deliver clear results, while at the same time realizing the road is as important as the destination. I would hire her again.

2009 – Dominique Delporte Vermeiren – Executive Board Director Graydon (opdracht vanuit Squarewise)

Martine has provided us a very thorough analysis for our company in the delay of a few weeks. A fast but highly trustworthy worker. A lady with “pit” as we say in Dutch.


Bevlogen trainer systeemdenken 

Martine Verweij heeft een passie om complexe problemen te doorgronden en tot creatieve oplossingen te komen. Daartoe zet ze graag een systeembril op. In 2013 is ze gecertificeerd bij het ISEE op het gebied van systeemdenken. Een andere passie is om kennis op dit vlak over te dragen op andere professionals.

Enkele deelnemers van de Masterclass Systeemdenken voor duurzaamheid uitdagingen ervoeren die Masterclass als volgt:

Het samenwerken, echt aan de slag gaan, vond ik prettig, want dan leer je het pas echt. Ook het feit dat er van te voren info was opgestuurd dat je had moeten lezen vond ik echt goed. Hierdoor ga je er niet blanco in en snap je meteen de slides die worden gebruikt.

Hubert Spruijt, Transition Talents

Dit was voor mij de juiste informatie op ’t juiste moment in mijn ontwikkeling gebracht door de juiste persoon in de juiste omgeving. Tegelijkertijd: volgens mij is dit op alle momenten een waardevol iets. Ik voel mij verrijkt: mijn ogen zijn geopend voor een gehele nieuwe manier van kijken. De trainer had een fijne, ongedwongen stijl. Cool en inspirerend.

Felix van Gemen, van Gemen Strategie, Energiesprong

De trainer heeft bijgedragen aan mijn leerproces door op een rustige en laagdrempelige manier de theorie te introduceren. Vooral het creëren van een setting waarin de aanwezigen zich kwetsbaar kunnen opstellen, heeft bijgedragen aan mijn leerproces. Op die manier ga je met z’n allen door een proces heen.

Pieter Blok, Squarewise

De opbouw was prettig (introductie, theorie, case). De structuur van de tools kwam hierdoor meer tot leven dan uit het leeswerk naar voren kwam. Er werd goed een framework gegeven waarbinnen we zelf aan de slag konden gaan. Dit was moeilijk, maar daarom ook interessant en uitdagend. Er was een mooie balans in de begeleiding van het proces. De trainer faciliteerde voldoende ‘zelf samen ontdekken’ en toelichten waar nodig. De houding van de trainer was ook prettig, luisterend, zoekend naar dialoog, niet dominant. Dat schept ruimte en stimuleert creativiteit.

Marije Ebbers, ZZP

Systeemdenken inspireert mij om de verbinding te blijven zoeken, ook als dit in complexe en dynamische projecten soms moeilijk is. Het is een fijne combi van theoretisch inzicht en concrete handvaten die helpen weer beweging te krijgen in situaties die vast lijken te zitten.

Ik vond de training een prettige combinatie van uitleg, theorie, inzicht krijgen en concrete handvaten voor actie en het zelf kunnen toepassen (in werkboek en hand-out en door het in de loop van de dag een keer uitvoeren van de stappen).

Gerriette Mollink, Alliander


Bevlogen trainer participatieve systeemverandering

Deelnemers van de Masterclass Participatieve Systeemverandering omschreven het als volgt:

De trainer bleek een zeer goed inzicht te hebben in de materie. De training werd op een heel ontspannen en open manier gegeven. De balans tussen theorie en praktijk was erg plezierig.

Marcel Heskes, partner Squarewise

Ik was erg onder de indruk van de training. Het heeft mij veel bewuster gemaakt in de rol die je als procesbegeleider kan hebben (of juist de rol die je niet moet pakken). Verder vond ik dat de trainer een zeer ongedwongen sfeer wist te creëeren waardoor ieder zich gemakkelijk bloot gaf en meedacht.

Pieter Blok, Squarewise

Goede afwisseling theorie, praktijk en een wandeling. De trainer stelt zich open en kwetsbaar op waardoor snel een prettige en open sfeer ontstaat. De trainer weet inhoudelijk goed waar het over gaat en kan ook nog inhoudelijke ‘uitstapjes’ maken als dat het verhaal versterkt. Deze training gaf mij een goede aanvulling op eerdere verkenningen naar aanpak voor ‘wicked problems’ en systeeminnovaties.

Ferdinand Kiestra, Waterschap Aa en Maas, Energiefabriek

Ik voel me erg geïnspireerd door de training en overweeg ook de rol van facilitator te integreren in mijn werk, als stedebouwkundige van de nieuwe generatie De locatiekeuze, de inrichting van de ruimte, de dagindeling en het balans tussen voldoende achtergrondinformatie en zelf nadenken over eigen ervaringen/mogelijke toepassingen..

Sharmilee Mahadew, afgestudeerd stedenbouwkundige


Ontwerper en facilitator systemische leerprocessen 

Deelnemers Young Club of Rome ‘Kunst van het Stilstaan’-weekend van 5 tot 7 juni 2015: 

Mijn belangrijkste inzichten waren: ik word gelukkig in de natuur, wil vrijer worden van de verwachtingen van anderen en mag meer vertrouwen hebben in mezelf. Daarnaast wil ik mijn grenzen beter respecteren ivm werkdruk en tijd nemen om regelmatig stil te staan. Qua impact op manier van werken en zijn voel ik sinds het weekend van binnen veel kracht en energie die mij erbij helpen positieve verbindingen met anderen mensen te maken – met klanten, collega’s of buiten het werk. Hiervoor ben ik dankbaar!

Thea Renner, KPMG

Doordat we echt in de natuur waren op Roggebotstaete drong het besef dat alles met elkaar verbonden is, nogmaals echt goed door. De vertaling van de rationeel opgedane kennis oa. over de universele wetten kon in deze setting bij mij daadwerkelijk landen. Het deed mij meer dan ooit beseffen dat het essentieel is om bij jezelf te beginnen en naar je hart te luisteren. Vanuit die balans kun je jezelf pas echt optimaal in zetten voor al het leven op planet earth, dat onze gezamenlijke (en ook niet-rationele) inzet keihard nodig heeft.

Ton Bontekoe, Columbiss

Het weekend heeft me geholpen om het geheel te zien, me aangezet om de universele wetten achter alles verder te gaan ontdekken, en nog meer van daaruit te gaan handelen, dat geeft bijzonder veel rust en vertrouwen. Dit samenzijn creëert onderling verbinding en vertrouwen op een dieper niveau. Met deze mensen kan ik aan de slag en op een diep(er) niveau transformatieprocessen dragen en faciliteren…!

Patrick Kaashoek, ZZP (voormalig Energiesprong)

De impact van dit weekend is lastig in woorden te vatten. Het gaat om zoveel meer dan we in ons beperkte vocabulaire kunnen omschrijven. Als ik het probeer kom ik tot zweverige termen en woorden waar ik mezelf niet in herken. Terwijl het juist gaat om herkenning, de kracht van universele herkenning.  Ik merk dat ik door het weekend meer rust en vertrouwen heb gekregen, in mezelf, de dingen en de wereld als geheel. Een inzicht dat ik iedereen toe wens! Deze spreuk komt voor mij het dichtst bij de ervaring op Roggebotstaete: “Wat achter ons ligt en wat voor ons ligt, is niks vergeleken met wat in ons ligt”.

Karin van Rooij, Energiesprong, ZZP

Het weekend heeft mij de rust gegeven om te kunnen reflecteren op waar ik dagelijks mee bezig was, en daardoor tot nieuwe inzichten te komen. Ook heeft het mij de ruimte gegeven om over mijn eigen grenzen heen te stappen, en daardoor te ontdekken dat die verlegd konden worden. En dat samen met een groep bijzondere en inspirerende mensen die ieder weer hun eigen krachten en kwaliteiten bezitten. Ik ben de wereld een stukje optimistischer tegemoet gaan kijken!

Sybren Bosch, student circulaire economie

Na een intensief en lang weekend had ik verwacht me moe te voelen, maar het tegendeel was waar. Een weekend stilstaan en reflecteren op je eigen motivatie kan juist veel energie opleveren. Ik ben na het weekend met lang gekoesterde ambities aan de slag gegaan, ogenschijnlijk zonder moeite. Het heeft me doen beseffen hoe belangrijk het is om vaker stil te staan om daarna weer met volle kracht de goede richting op te kunnen bewegen.

Klaas Vegter, Squarewise

Dit is stil zijn in de beweging van het kwadraat. YCOR stilstaan 2015, dank jullie wel!

Miranda Willems, Urban Tribes

Deelnemers Socratische Dialoog 6/7 – Katalysator rol MVO 

Deze sessie heft mij geholpen om te herinneren dat positief en enthousiast zijn belangrijk is om vol te houden als MVO manager. De vorm van de sessie was heel goed, duidelijk en niet gehaast! Daardoor was mijn leerproces makkelijker. 

Özlem Koper, MVO adviseur

Ik vond het een krachtige opzet die erg gefocust gericht was op mijn vraagstelling. Ik vond de facilitator rustig, werkelijk luisterend en ik voelde mij veilig bij haar. Gelijk na de pauze toonde ze begrip voor mijn situatie, compassie, wat op dat moment heel belangrijk voor mij was om er weer even echt bij te kunnen zijn. 

Helma Luiten, TNO, MVO adviseur

De werking van deze methode (Socratische Dialoog) was leerzaam om te ervaren. Ik ben iemand die altijd naar het ‘hoe’ kijkt, maar ik ga proberen de rust te bewaren om een in situatie niet meteen daarnaar te schieten. Ze heeft me inzicht gegeven hoe het uitdiepen van een vraag kan helpen in de oplossingsrichting, zonder meteen in een richting te besluiten.

Suzanne Ogier, TNO, MVO adviseur

Deelnemers Leiderschapsacademie Energietransitie 2015-2016

In de leerreis is veel ruimte voor persoonlijke vraagstukken en uitdagingen en helpt deelnemers stappen vooruit te zetten om hun eigen potentieel te realiseren. Iedere sessie heeft me op een andere manier in beweging gezet en me geholpen om mijn eigen weg te vinden en te bewandelen.

Chael Kruip, partner, Quintel Intelligence

Er is geen betere manier om inzichten te verkrijgen en de geest te verrijken dan door te reizen. De leiderschapsacademie energietransitie kan ik omschrijven als een ware leerreis, die mij op een dieper niveau verbindt, en daarmee bij mij en andere deelnemers niet eerder verkende krachten ontketent om een belangrijke bijdrage te leveren aan het pad naar een nieuw energiesysteem. De manier waarop de leerreis is georganiseerd maakt dat het geheel groter is dan de som der delen: samen kunnen we meer, beter, verder gaan, en daarmee dienstbaarder zijn aan de toekomst.

Arash Aazami, oprichter, Kamangir | Beyond Boundaries

Deelname aan de academie helpt mij een breder en diepgaander inzicht in de energietransitie te ontwikkelen, daarmee tot vernieuwende ideeën te komen en hiermee effectiever aan de slag te gaan. De academie is voor mij een inspirerende reis met vele persoonlijke leermomenten, de diverse deelnemersgroep en docenten zorgen voor con:nue uitdaging, kennismaking met nieuwe denkbeelden en reflectie. Vooraf had ik niet kunnen bedenken dat loslaten en openstellen de belangrijkste stappen voor mij zijn om vooruit te komen in mijn bijdrage aan de energietransitie.

Jan Pellis, strateeg, Stedin


Begeleider systeemopstellingen 

Deelnemers systemisch leeratelier 21 oktober 2016

De open en speelse aanpak van het systemisch leeratelier maakte dat er juist veel gebeurde. Grote vraagstukken kregen nieuwe antwoorden in één middag tijd. Wauw.
Nancy Wiltink, Tuin aan Zee
Het heeft me geholpen mijn plek en rol beter te zien. Nu kan ik beter een beslissing nemen tav. mijn rol in mijn startup.
Jesper Feenstra, ZZP
Om iets voor elkaar krijgen binnen je organisatie helpt het om je te kunnen verplaatsen in de mensen, factoren die niet meewerken of je zelfs tegenwerken. Met het systemisch leeratelier kun je zo’n weerstand of onbegrip verdiepen door het mee te maken, door het te voelen om vervolgens tot ideeën te komen hoe er mee om te gaan om je doel te bereiken.
Matine de Wit, programmamanager duurzaamheid, CRH