A Systems Learning Platform

RECENTE BLOGS

Verwondering over systeemverandering 

Wat is eigenlijk ‘normaal’ (in dit levend systeem)? Een hoofdpijnvraag!

Door Martine Verweij Er is nogal veel veranderd in mijn leven de afgelopen tijd. Persoonlijke (systeem)veranderingen. Een nieuwe partner, samenwonen op een nieuwe plek in een nieuwe provincie, twee kinderen in mijn leven (van mijn partner), een derde op komst. Hoewel ik al deze veranderingen intuïtief heb ervaren als zeer kloppend en welkom, merk ik […]Meer lezen

Breathing in systems: is that healthy?

The world’s in agony. And almost all systems that I know of need changing. No, more than that. They need transformation. For someone like me, who is making a living contributing to systems change and teaching people about systems change and transitions, it seems as if I was born for this time. There are no […]Meer lezen

Kwantum landbouw: verkenning van een energetisch wereldbeeld

door Lisette van der Wel* Op een zonnige voorjaarsdag reis ik af naar Zwolle voor een ontmoeting met landbouwkundige Henk Kieft. Ik wil meer weten van zijn vernieuwende werk op het gebied van ‘kwantum landbouw’, een vorm van landbouw die uitgaat van de wederzijdse beïnvloeding van mens en natuur, ook langs energetische en intuïtieve weg. […]Meer lezen

AANKOMENDE EVENTS EN TRAININGEN

Oefen in de praktijk met systeemverandering

ACTUELE CASES & PROJECTEN

Systeemverandering: voorbeelden uit de praktijk

Leiderschapsacademie Energietransitie

De systeemuitdaging: van een technische naar een systeembril op de energietransitie Lukt het om een groep mensen die een weerspiegeling vormt van het energiesysteem op te leiden tot ambassadeurs van een systeemperspectief op de energietransitie: van systemisch inzicht naar systemische actie? Dit was de uitdaging die op tafel lag, na gesprekken met Netbeheer Nederland. Ook […]Meer lezen

MVI-Energie

De systeemuitdaging: van ‘end of pipe’ iets met mensen, naar integraal innoveren De topsector energie is een van de negen topsectoren, aangewezen door de rijksoverheid om de kennispositie van Nederland te waarborgen. De topsector energie had vanaf de start een tweeledige ambitie: maatschappelijke doelstellingen halen op het gebied van duurzame energieproductie en energiebesparing, én de […]Meer lezen

De Kunst van het Stilstaan

De systeemuitdaging: jonge wereldverbeteraars leren lopen op twee benen (niet alleen maar vooruit, maar ook naar binnen) Martine Verweij over de uitdaging: Jonge, fanatieke wereldverbeteraars, die hun ogen niet sluiten voor de staat van de wereld en die hebben besloten hun leven te wijden aan ‘het blussen van het vuur’. De aarde staat tenslotte in brand. […]Meer lezen

RECENTE BOEK-REVIEWS

Over systeemverandering: waarom, hoe, waartoe?

Organisatie-ontwikkeling met Theory-U

Boeken • Systeemverandering

Thinking fast and slow

Boeken • Systeemdenken

If Women Rose Rooted

Boeken • Toekomstperspectief

World as Lover, World as Self

Boeken • Toekomstperspectief

‘DANCING WITH THE SYSTEM UPDATES’

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief