A Systems Learning Platform

RECENTE BLOGS

Verwondering over systeemverandering 

Post-corona samenleving: hoe zetten we nu de juiste stappen?

9 april 2020 – Aangezien alles om ons heen al in beweging is, lijkt dit juist het moment om te werken aan een weerbare, veerkrachtige post-corona samenleving. Een mooiere samenleving, zoals we in ons hart weten dat deze mogelijk is. Maar wat is dan van belang? Wat is wijsheid? Hoe kunnen we daar juist nu stappen in zetten? Meer lezen

Corona is de transitie

17-3-2020 – Corona ís de transitie. We kunnen reageren op wat er nu gebeurt vanuit ‘het huidige regime’ of vanuit de ongewisse toekomst zoals deze op ons afkomt. Doe ik het eerste, dan voel ik vooral wat onder mij vandaan glijdt. De zekerheden, de vanzelfsprekendheden. Doe ik het tweede, dan bekruipt mij een grote nieuwsgierigheid en een verlangen naar een mooiere wereld waarvan ik in mijn hart voel dat deze mogelijk is.Meer lezen

Wat is eigenlijk ‘normaal’ (in dit levend systeem)? Een hoofdpijnvraag!

25 feb 2019 – Wat is eigenlijk normaal? Daar zal geen ‘absoluut’ antwoord op komen. De realiteit van levende systemen is dynamisch. Zo ook mijn eigen leven.Meer lezen

AANKOMENDE EVENTS EN TRAININGEN

Oefen in de praktijk met systeemverandering

ACTUELE CASES & PROJECTEN

Systeemverandering: voorbeelden uit de praktijk

Casuslab Duurzame Mobiliteit en Bereikbaarheid Waddeneilanden

In het najaar van 2018 krijgt Green Bridges de vraag om mee te denken met de opzet van een opleiding transitiemanagement voor het Ministerie van Infrastructuur en Water (Min IenW). Een co-creatief inkoopproces leidt tot de vraag aan een aantal kennisinstellingen (DRIFT, Nyenrode en Universiteit Utrecht) en aan Green Bridges om een pilot te ontwerpen rond een specifieke casus. Green Bridges ontwerpt een 6-daagse pilot rond de casus “Duurzame Mobiliteit en Bereikbaarheid Waddeneilanden”. Meer lezen

Leiderschapsacademie Energietransitie

De systeemuitdaging: van een technische naar een systeembril op de energietransitie Lukt het om een groep mensen die een weerspiegeling vormt van het energiesysteem op te leiden tot ambassadeurs van […]Meer lezen

MVI-Energie

De systeemuitdaging: van ‘end of pipe’ iets met mensen, naar integraal innoveren De topsector energie is een van de negen topsectoren, aangewezen door de rijksoverheid om de kennispositie van Nederland […]Meer lezen

RECENTE BOEK-REVIEWS

Over systeemverandering: waarom, hoe, waartoe?

Drinkbare rivieren

Boeken • Systeemverandering • Toekomstperspectief

Organisatie-ontwikkeling met Theory-U

Boeken • Systeemverandering

Thinking fast and slow

Boeken • Systeemdenken

If Women Rose Rooted

Boeken • Toekomstperspectief

‘DANCING WITH THE SYSTEM UPDATES’

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief