A Systems Learning Platform

Systeemarchetypes beschrijven veelvoorkomende feedbackstructuren in levende systemen.

Veelal in de vorm van ‘verhaaltjes’. Het is een analytische, non-lineaire beschrijving van de complexe werkelijkheid. Denk aan de oplossing die een neveneffect heeft en daardoor het oorspronkelijke probleem verergerd. Aan de situatie die escaleert: de prijzenoorlog tussen supermarkten. Of de tragedie van de meent. Leer deze patronen kennen en herkennen als je de krant leest of weer een project ziet mislukken. Ontdek ook welke interventies passen bij welke archetypische systeemgedraging. Voorkom op tijd dat je zakenpartner ‘een onbedoelde vijand’ wordt. En dat ‘de meent’ uitgeput raakt.

Grenzen aan de groei

april 26, 2016
onbedoelde vijanden

Onbedoelde vijanden

april 26, 2016
archetype escalatie

Escalatie

april 26, 2016