A Systems Learning Platform

Waar Green Bridges in gelooft: 

Dat we in een tijd leven waarin het systeembewustzijn dat wij mensen ooit hadden – maar verloren door een te grote focus op rationeel, mechanistisch denken –  snel aan het terugkomen is. Langzamerhand, beginnen we weer te begrijpen hoe onze acties ‘het geheel’ beïnvloeden en hoe ‘het geheel’ onze acties beïnvloedt.

Onze visie is dat we ons ‘systeembewustzijn’ benutten om ons leven op aarde opnieuw te ontwerpen. We zijn uitstekend in staat om de dynamische balans te herstellen met het al omvattende systeem ‘aarde’. Laten we de handen uit de mouwen steken om dat te realiseren!

Bruggen bouwen

Onze missie is om bruggen te bouwen tussen verschillende manieren van weten om dit systeembewustzijn te herstellen. We streven ernaar dat we ons weer krachtig voelen in plaats van krachteloos als het om dat grotere systeem ‘aarde’ gaat waar we onderdeel van uitmaken. Daartoe bouwen we bruggen tussen heden, verleden en toekomst. Onszelf en de ander. Mens en natuur. Wetenschap en praktijk. Intuïtie en ratio.

We doen dit door:

  • Projecten op te zetten die systeembewustzijn vergroten
  • Systeemanalyses uit te voeren voor organisaties en coalities van organisaties
  • Te schrijven en bloggen over ‘casuïstiek’ die systeembewustzijn vergroot
  • Participatieve systeemverandering en systeemopstellingen te faciliteren
  • Als spreker op te treden over systeembewustzijn en participatieve systeemverandering
  • Mensen op te leiden in systemisch bewustzijn, systeemdenken en participatieve systeemverandering
  • Ervaringen te ontwerpen die systeembewustzijn vergroten
  • Te leren over systeembewustzijn
  • Af en toe te proberen het woord ‘systeem’ niet te gebruiken
  • Onszelf nooit te serieus te nemen

Lees hier meer over wat we zien gebeuren in de wereld en waar we in geloven.