Bruggen bouwen door alchemie-Green Bridges

Martine Verweij : ) ALCHEMIE

Bruggen bouwen door alchemie-Green Bridges

“Losse elementen vormt ze om tot goud.” 

In complexe, dynamische vraagstukken is Martine op haar sterkst. Met een mengsel van intelligentie en intuïtie, daadkracht en verleiding, bouwt ze bruggen tussen mensen, organisaties, generaties. “In kwik leeft de verborgen vlam”, zei de oude alchemist. Martine voelt haarfijn de potentie aan. Met oog voor ieders kracht en kwaliteit, ziet ze de toekomst die mogelijk is vanuit dat wat nu bestaat. Lichtvoetig en met het lef om te experimenteren, begeleidt ze de overgang naar het onbekende nieuwe. Transitie is voor haar continue transformatie, persoonlijk en collectief. Martine is: intelligent bewegen naar een samenleving in balans. 

Blogs (selectie)

Duurzame leefomgeving ondanks, of dankzij de (digitale) mens?
Klimaatverandering is serious – toch werkt absolutisme averechts
The systemic promise of populism: you’re no longer alone – I’m with you!

Geschreven wijsheid
boek reviews door Martine (selectie)

World of Lover, World of Self – Joanna Macy
Social Labs Revolution – Zaid Hassan
Vleugels voor Verandering – Jan Jacob Stam
Niet alles is te koop – Michael J. Sandel 

Masterclasses (zie agenda) o.a.:

De Kunst van het Stilstaan
Participatieve systeemverandering
Systeemdenken
Systemisch Intelligent Leiderschap in de Energietransitie

Contactgegevens

verweij@greenbridges.nl

+31 (0)6 30736851

Floris Koot : ) SPEL

“Ineens ben je daar waar je gedacht had nooit te kunnen komen.”

En wat als het leven een spel was? Geen absoluut spelsysteem, met winnaars en verliezers. Maar een relatief spelsysteem, waar het gaat om het ontdekken van jouw relatie met de werkelijkheid. Met wat kan zijn. Met je diepste angsten en grootste verlangens. Op een speelse manier. Door uit te proberen, je grenzen te onderzoeken, in interactie met de ander. Floris daagt je uit dit spel te spelen. Met volle overgave en grote lichtvoetigheid. Hij ontwerpt spellen die systeemrealiteiten blootleggen en je over jezelf leren. Hij gebruikt speelse elementen om inzichten experientieel te maken en zo bruggen te bouwen naar datgene wat potentieel mogelijk is. En hij creëert de condities opdat een sociaal veld – een groep mensen – elkaar op speelse wijze kan uitdagen het beste uit zichzelf en het geheel te halen.

 Knowmads

Systemische Wijsheid

Over leren door spel


Blogs

(nog geen blogs)

 

Geschreven wijsheid
boek reviews door Floris

Nog geen boek reviews

 

Masterclasses

Systems Learning Lab – Energietransitie

 

Contactgegevens

www.knowmads.nl

floris@knowmads.nl

+31 (0)6 41317056

Bruggen bouwen door middel van SYNTHESE

Lisette van der Wel : ) SYNTHESE

Bruggen bouwen door middel van SYNTHESE

De brug op het diepere niveau, die tot wijsheid leidt.
“Voorbij de wereld van de absolute waarheid, is de wereld van halve en relatieve waarheden.”

Wat jij zegt is waar, en hoe zij het zegt ook. Waar brengt ons dat dan? Lisette vindt woorden die voorbij het een en het ander gaan. Met haar goed getrainde gehoor, en voelsprieten voor waar de essentie wordt geraakt, weet Lisette boven water en tafel te brengen wat zich aan wijsheid aan het ontvouwen is, in complexe settings. Ze zag de wereld van de ontwikkelingssamenwerking veranderen op een manier die haar niet zinde en begon zo haar zoektocht naar een diepere waarheid over de relatie tussen mens, medemens en het ecosysteem Aarde. Nog steeds komt ze liever met vragen dan antwoorden, maar als ze spreekt over wat er ontdekt wil worden in complexe casuïstiek, dan zal ze je verrassen met haar helderheid.

Lisette van der Wel is eco-antropoloog, schrijfster en systemisch opsteller. Ze werkt als reisbegeleider mee in het Systems Learning Lab Energietransitie, ze is een van de begeleiders van het Systemisch Lab Duurzaamheid en faciliteerde al eens een deel van een weekend De Kunst van het Stilstaan.

 

Lisette van der Wel

Systemische wijsheid

Over systemisch werken

 

Blogs

Alle processen vragen tijd

The spirit of the wild

 

Masterclasses/ events

Systems Learning Lab – Energietransitie

Systemisch Lab Duurzaamheid

De Kunst van het Stilstaan

 

Contactgegevens

Lisette van der Wel

lisette.vanderwel@xs4all.nl

06-42414104

www.lisettevanderwel.nl

Nancy Wiltink bouwt in sam,enwerking met Green bridges bruggen door middel van VERBEELDING

Nancy Wiltink : ) VERBEELDING

 De brug die er al was, maar je nog niet zag.
“Er is een wereld voorbij tijd en ruimte, waarin de oorsprong van alles wat er is helder is en dat waar alles naartoe beweegt voelbaar.”

Die wereld is er ook terwijl je gewoon op je stoel zit. Waarom zie je hem dan niet? En wel als Nancy aan het woord is? Een mythologisch verhaal, verteld in de juiste context, schept helderheid over oorsprong en betekenis van wat je in het dagelijks leven tegenkomt. Het slaat een brug tussen wat is in het heden en wat kan zijn in de toekomst. Het brengt je in contact met dat wat wil transformeren en brengt je naar een toekomst die nu nog onvoorstelbaar nieuw is, waar je geen woorden voor hebt. Het grote plaatje. Het diepere besef. Onze verbeeldingskracht weet er wel raad mee. Die verbeeldingskracht wordt aangezet door iemand die net zo lief met haar poten in de klein staat om cranberrystruiken te poten of een kerstbomenbos mogelijk te maken, en die ook een transformatie in ons denken mogelijk maakt, door het juiste verhaal op het juiste moment.

Nancy Wiltink is verhalenverteller, dramaturg en in opleiding tot stadslandbouwer. Vanuit haar eigen bedrijf Tuin aan Zee werkt ze mee aan De Kunst van het Stilstaan en is ze een van de reisbegeleiders van het Systems Learning Lab Energietransitie. Met Martine Verweij (initiator Green Bridges) ontwikkelde ze ook de Theory-U Clinic Systemisch werken en Narratieve Benadering. Als stadslandbouwer in spe onderzoekt ze de duurzame transitie van het voedselsysteem, door te experimenteren met de mogelijkheden in de stad. Zoals cranberry velden op laagveen. Voorbij het mooie verhaal, naar het eerst potje cranberry jam.

Systemische Wijsheid

Over de narratieve benadering


Blogs

“Dansen tussen de Kerstbomen”


Geschreven wijsheid
– boek reviews door Nancy

Thinking fast and slow – Kahneman

 

Masterclasses

Theory-U Clinic – Systemisch Werken en Narratieve Benadering (moet bij masterclasses komen te staan)

Systems Learning Lab – Energietransitie

 

Contactgegevens

Nancy Wiltink

nancy@tuinaanzee.nl

+31 (0)6 16696894

Christopher Baan bouwt bruggen door middel van AFHANKELIJKHEID in samnewerking met Green Bridges

Christopher Baan : ) AFHANKELIJKHEID

Christopher Baan bouwt bruggen door middel van AFHANKELIJKHEID in samnewerking met Green Bridges

De autonomie versterkende kracht van afhankelijkheid.  

Leven in diep besef van onze afhankelijkheid van al dat leeft en niet leeft. En daarbinnen je eigen autonomie vinden. Christopher is een meester in die zoektocht en helpt jou graag om zelf op zoek te gaan. Hij zal de omstandigheden voor je scheppen om de vragen te ontdekken die voor jou relevant zijn op dit moment in je leven. Of het nu een fysieke plek is waar die vraag makkelijker op popt, of een tekst van een filosoof die het thema aansnijdt waar je net mee bezig was. Christopher weet jou via de weg van de context, van dat waar we ons toe verhouden, te helpen zien wie jezelf bent en wat je te doen staat.

Christopher is parttime werkzaam bij Reos Partners, van waaruit hij met Martine Verweij werkt aan het MVI-North Sea Energy Lab. Hij is ook mede-initiatiefnemer van De Kunst van het Stilstaan en spaceholder in het Systems Learning Lab Energietransitie.

Geschreven wijsheid – boek reviews door Christopher

The Power Paradox

 

Masterclasses/events

De Kunst van het Stilstaan

Systems Learning Lab Energietransitie

 

Overig

MVI-North Sea Energy Lab

Contactgegevens

Christopher Baan, Widening Circles

baan@greenbridges.nl

baan@reospartners.com

+31 (0)43592666