A Systems Learning Platform

Green Bridges is een platform van waaruit diverse bruggenbouwers samenwerken aan een duurzaam nu.

Initiatiefnemer van Green Bridges is Martine Verweij.

Publieke spoor (twitter): Green__Bridges
e-mail: verweij@greenbridges.nl
06-307 36851

Contact met een van onze andere bruggenbouwers?