A Systems Learning Platform

Green Bridges is een platform van waaruit diverse bruggenbouwers samenwerken aan complexe maatschappelijke opgaves. Systeemvraagstukken.


De bruggen die we bouwen vergroten de systemische intelligentie van individuen, organisaties of een heel veld van actoren. We verbinden diverse vormen van weten om zo ‘het gehele vraagstuk’ in beeld te brengen maar ook de delen. Hierdoor wordt het makkelijker om wijze beslissingen te nemen richting een duurzaam nu. Je krijgt de stroom mee. Er ontstaat ruimte voor vernieuwing. Samen op zoek naar systeeminterventies met hefboomwerking. De heilige graal?


Oprichter van Green Bridges Martine Verweij
bruggen bouwers van Green Bridges
presencing

Post-corona samenleving: hoe zetten we nu de juiste stappen?

9 april 2020 – Aangezien alles om ons heen al in beweging is, lijkt dit juist het moment om te werken aan een weerbare, veerkrachtige post-corona samenleving. Een mooiere samenleving, zoals we in ons hart weten dat deze mogelijk is. Maar wat is dan van belang? Wat is wijsheid? Hoe kunnen we daar juist nu stappen in zetten? Meer lezen

eerste dag thuiswerken

Corona is de transitie

17-3-2020 – Corona ís de transitie. We kunnen reageren op wat er nu gebeurt vanuit ‘het huidige regime’ of vanuit de ongewisse toekomst zoals deze op ons afkomt. Doe ik het eerste, dan voel ik vooral wat onder mij vandaan glijdt. De zekerheden, de vanzelfsprekendheden. Doe ik het tweede, dan bekruipt mij een grote nieuwsgierigheid en een verlangen naar een mooiere wereld waarvan ik in mijn hart voel dat deze mogelijk is.Meer lezen

GREEN BRIDGES

Green Bridges is een platform dat tot leven kwam op initiatief van Martine Verweij. Vanuit de context van Green Bridges werken inmiddels zeer diverse mensen en organisaties samen die op hun eigen bijzondere wijze de wereld willen verduurzamen door bruggen te bouwen.

Wil jij jouw duurzame systeembril aanscherpen? Schrijf je dan in voor ‘dancing with the system’ updates.

GREEN BRIDGES THEMA’S

GREEN BRIDGES WORKSHOPS & MASTERCLASSES

CONTACT

GREEN BRIDGES
verweij@greenbridges.nl
+31 (0)6 307 36851

ARCHIEF