A Systems Learning Platform

11 juli 2013

Large scale interventions – ook wel genoemd ‘grootschalige participatieve planningstrajecten’ – gaan uit van de essentie dat verandering ontstaat als er drie dingen tegelijk aan de hand zijn:

 • Er is onbehagen of frustratie over de huidige situatie.
 • Er is een aantrekkelijke visie hoe verandering een betere toekomst oplevert. En,
 • de eerste stappen om die visie te realiseren zijn gedefinieerd.

Als een van deze zaken mist of als ze samen minder krachtig zijn dan de weerstand tegen verandering, dan zal deze verandering niet plaatsvinden. Participatie van alle stakeholders in deze drie stappen is de sleutel van Large Scale Interventions, ook wel grootschalige participatie trajecten genoemd.

Het eerste deel van een op verandering gerichte interventie focust er dan ook op om een gedeelde informatiebasis te creëren waaruit een gemeenschappelijk beeld van de ontevredenheid ontstaat. Vervolgens focust zo’n interventie erop om een toekomst te creëren die veel aantrekkelijker is dan dat wat de ontevredenheid veroorzaakt. Als laatste ontdekken deelnemers samen wat ze voor stappen kunnen ondernemen om dichterbij de realisatie van die visie te komen en zichzelf daarmee vooruit te helpen richting een betere toekomst.

De vier belangrijkste principes voor een succesvolle ‘future search’ zijn:

 • Het hele systeem is aanwezig in dezelfde ruimte;
 • Alle aanwezigen exploreren eerst het hele systeem – de hele olifant – voordat ze op een onderdeel aan de slag gaan;
 • De focus ligt op de toekomst en op gemeenschappelijke grond, niet op problemen en conflicten;
 • Deelnemers managen zichzelf en nemen verantwoordelijkheid voor actie;

Er is ook een aantal meer generieke principes dat geldt voor grootschalige interventies / participatieve planningstrajecten:

 • Er is dialoog nodig tussen stakeholders om collectieve denkprocessen te transformeren en diepere betekenis te vinden.
 • Het creëren van gemeenschappelijkheid en relaties creëert onderlinge afhankelijkheid en verbinding, waardoor een veel meer gedragen resultaat ontstaat.
 • Collectief leren vergroot de kans dat een systeem tot resultaten komt die er toe doen;
 • Diversiteit binnen een gedeelde zoektocht promoot de vitaliteit, synergie, inventiviteit en groei van een systeem;
 • Zelfmanagement methodes stimuleren betrokkenheid en gedeelde verantwoordelijkheid;

  Zelf-management introduceer je o.a. door deelnemers te vragen rollen te verdelen
  Zelf-management introduceer je o.a. door deelnemers te vragen rollen te verdelen
 • Een systeemperspectief draagt er aan bij dat begrip ontstaat van de wijze waarop alle factoren (mensen, processen, subsystemen en technologie) relateren aan elkaar binnen het systeem en ten aanzien van het geheel.

Elk van deze principes is het overdenken waard en verdient verdere verdieping. Als je jezelf de vraag stelt hoe je – in welke meeting dan ook – deze principes tot uitdrukking kunt brengen, ben je volgens mij op de juiste weg.

Want hoe stimuleer je diversiteit binnen een gedeelde zoektocht? Hoe ontwerp je een sessie op zo’n manier dat er een systeemperspectief ontstaat?  Hoe ontstaat zelfmanagement en faciliteer je collectief leren?

Elk van deze vragen verdient het om verder op in te zoomen en dat wat ik daarover weet en te weten ben gekomen zal ik dan ook via dit medium delen.

Voor wie nu al meer wil weten over een aantal van deze principes en met mij mee wil denken, bij deze vast enkele lees tips:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *