Recensie: De Hele Olifant in Beeld: inzicht in het bestaan en de werking van Universele Wetten en de Gulden Snede, 2007, Ankh-Hermes, Deventer, door Marja de Vries.

De harmonie en dynamische balans van de wereld. Zou het kunnen zijn dat hier een aantal universele wetten aan ten grondslag liggen? Marja de Vries ontdekte in haar zoektocht naar universele waarheden verschillende bronnen die erop wezen dat een groot aantal mystieke en religieuze tradities hun wortels hebben in dezelfde gemeenschappelijke universele waarheid. Vervolgens vroeg de Vries zich af in welke mate Westerse wetenschap deze universele wetten raakt? In haar boek ‘de hele Olifant in beeld, inzichten in het bestaan en de werking van universele wetten en de gouden ratio’, beschrijft ze het resultaat van haar zoektocht. Het boek is de eerste uit een trilogie. Haar tweede boek: samenlevingen in balans, beschrijft de manier waarop samenlevingen werken (of overblijfselen hiervan) die functioneren in lijn met deze universele wetten.

Voor wie hongerig is naar kennis over de diepste essentie van ons zijn en zowel interesse heeft in wetenschap als in intuïtieve, spirituele manieren van weten en de verbinding daartussen, is dit boek een must-read.

Ik zie er naar uit om met mensen die haar boek hebben gelezen het gesprek aan te gaan om onze inzichten over hetgeen ze schrijft met elkaar te delen.

Waarom vind ik dit eigenlijk zo’n bijzonder boek?

Het zou kunnen dat mijn achtergrond op het gebied van systeemdenken mij hielp om het boek van Marja de Vries op waarde te schatten. En tegelijkertijd vermoed ik dat hetgeen de Vries beschrijft als uitkomst van haar onderzoek, voor heel veel mensen intuïtief waarachtig aanvoelt.

Het boek beschrijft zeven universele wetten die samen een verklaring bieden hoe ‘het universum werkt’. In het laatste hoofdstuk merkt De Vries over die wetten op dat deze sterk met elkaar verbonden zijn en dat enkele van de wijsheid-tradities waar de Vries onderzoek naar gedaan heeft, de zeven wetten terugbrengen of samenvatten tot een combinatie van de eerste en zevende wet. Zelf vond ik het door De Vries gemaakte onderscheid tussen de wetten echter wel verhelderend, wetende en begrijpende dat de wetten in een ragfijn samenspel met elkaar functioneren.

De zeven wetten

De zeven wetten hebben elk een eigen kern, die op zijn beurt weer kan worden doorvertaald naar afgeleide ‘wetten’. Marja de Vries vatte deze wetten recent zelf samen. Dit is de beste bron om kennis te nemen van de wetten.

En tegelijkertijd, ik zou het lastig vinden om vanuit deze samenvatting haar boek tot me te nemen. De voorbeelden, de inspirerende quotes in het boek, de combinatie van inheemse wijsheid en vernieuwende westerse wetenschap om lading te geven aan ‘de wetten’. Het zijn allemaal ingrediënten die maken dat je dit boek gewoon moet lezen en op je in moet laten werken.

De Hele Olifant in Beeld is misschien wel het boek dat mij in mijn leven het meest geraakt en geïnspireerd heeft. Ik heb het inmiddels wel zo’n vier keer gelezen en er voor mezelf een uitgebreide samenvatting van gemaakt.

Uit respect voor Marja – met wie ik inmiddels een aantal keer heb samengewerkt – deel ik deze samenvatting hier niet, omdat het erg lastig is om precies aan te geven waar ik haar woorden gebruik, en waar mijn eigen woorden.

Lees het boek dus zelf en maak er je eigen aantekeningen bij. Je zal er geen spijt van krijgen.