Peter Senge neemt de organisatie als uitgangspunt en ziet die – terecht – als een levend, lerend systeem waarbij de structuur (van fysieke structuur tot mentale modellen) het uiteindelijke gedrag veroorzaakt van medewerker tot CEO. Het boek bevat veel aansprekende, logische voorbeelden ondersteund met systeem-diagrammen en uitgeschreven toelichting. Denk bijvoorbeeld aan ‘corporate verander-moeheid’. Hoe kan je dit soort (negatieve) vicieuze cirkels doorbreken? Vooral zeer de moeite als je binnen of met een groot bedrijf verduurzaming nastreeft.