integriteitDe integriteit van een systeem is wat een systeem heeft als alle delen en processen die essentieel zijn voor het functioneren van het systeem, aanwezig zijn.

Als je kijkt naar de manier waarop de mens omgaat met levende systemen dan lijkt het alsof we denken dat we naar believen elementen kunnen verwijderen of relaties kunnen veranderen tussen elementen, en er vanuit gaan dat dit geen effect heeft op het functioneren.

Een voorbeeld:

Nadat in de jaren ’20 in het Yellowstone-park besloten werd om alle wolven te doden, omdat ze teveel schapen en vee hadden aangevallen, bleek dat dit grote gevolgen had voor de integriteit van Yellow-Stone. Het ‘geheel’ van het park viel uit elkaar. Zonder wolven, groeide de populaties rendieren en elanden waardoor overbegrazing optrad, waardoor er minder plekken waren voor vogels om te nestelen, waardoor de habitat van de bever veranderde, enzovoort. Toen de wolf weer zijn intrede deed in het park in 1995 kon het park zijn integriteit weer herstellen.