Kwartiermakers zijn wegbereiders. Degene die de voorbereidingen treffen om iets geheel nieuws te kunnen doen. De term komt uit het leger. Het kwartier is de plek waar de militairen hun kamp op zetten.

Eind 2011 werd mij voor het eerst gevraagd een deelprogramma in te richten binnen de TKI gas van de topsector energie op het gebied van sociale innovatie. Deze opdracht heb ik in juli 2012 afgerond, waarna ik tot eind 2013 verantwoordelijk ben geweest voor de inrichting van een topsector energie breed programma op het gebied van sociale innovatie.Ik heb daaruit geconstateerd dat een rol als programma-architect/ kwartiermaker mij zeer goed ligt.

Om een programma van projecten te kunnen ontwerpen is het ten eerste van groot belang de ambitie van het programma scherp te krijgen met relevante betrokken. Het is zaak om individuele ambities naar een hoger plan te trekken. Een collectieve ambitie is te vertalen naar een goede programmastructuur en een onderliggend systeem van afspraken. Betrokkenen hebben houvast nodig; wat zijn de grenzen van dit programma? Welke doelen streven we na?

Een programma is net als een organisatie eerder een levend systeem, dan een machine. Dit is dan ook hoe ik kijk naar ontwikkelingen binnen een programma, hoe ik interventies ontwerp om bij te kunnen sturen of afweeg om juist pas op de plaats te maken. Een goede kwartiermaker managet heel bewust verwachtingen, omdat die verwachtingen gewenste en ongewenste ontwikkelingen in gang zetten.