systeem leren door spel

Inzicht krijgen in de werking van complexe systemen kan op allerlei manieren. Systemische werkvormen zijn geschikt en ook analytische benaderingswijzen. Maar spel is misschien wel een van de beste manieren.

Dennis Meadows – auteur rapport “grenzen aan de groei” van de Club van Rome) – en een van de meest gerenommeerde systeemdenkers ter wereld, ontwikkelde niet voor niks het Climate Change Playbook.

Een ervaringsgericht spel zoals het spel met de hoepel Р waarbij vijf mensen wordt gevraagd de hoepel met hun uitgestoken vinger te dragen en de hoepel naar beneden te brengen, zonder dat hun vinger de verbinding verliest met de hoepel Рillustreert dat een doelstelling (zoals CO2-reductie) niet bereikt wordt als er een andere spelregel is in het systeem, die hierin tegen druist (de vinger aan de hoepel).

Het ervaren van systeemcomplexiteit via spelvormen is enorm aan te bevelen. Ter inspiratie – koop het boekje “The Climate Change Playbook”. Of neem eens contact op met Green Bridges. Floris Koot is expert spelvormen, die inzicht kunnen bieden in organisatie-dynamieken of andersoortige systeem-dynamieken.