A Systems Learning Platform

We zijn bang voor chaos…

mei 3, 2013

We zijn bang voor chaos...

we doen er alles aan om die chaos tegen te gaan. We creëren structuren, stoppen alles in hokjes, onszelf inclusief. Maar zonder chaos geen creativiteit! Laten we dat nooit vergeten.

We organiseren ons steeds flexibeler

mei 3, 2013

We organiseren ons steeds flexibeler

Onder invloed van nieuwe communicatie technologie breken organisatiestructuren open, we werken in netwerken, benutten de crowd om kennis te ontwikkelen, te delen of toe te passen. Onderweg naar een nieuwe balans ontdekken we de kracht van zelforganisatie. Een kracht die in elk systeem schuilt als antwoord op veranderende omstandigheden.

We worden weer verantwoordelijker

mei 3, 2013

We worden weer verantwoordelijker

Het nieuwe werken, samen energie opwekken, de buurt schoon houden, in gesprek met de leraar over de ontwikkeling van je kinderen op school. We pakken zelf de handschoen op, met anderen omdat we merken dat dit voldoening geeft, saamhorigheid creëert en ons misschien wel dichterbij datgene brengt wat echt waarde heeft. De markt alles laten oplossen? Dat voelt niet goed. We willen terug naar dat wat er echt toe doet.

We worden creatiever

mei 3, 2013

We worden creatiever

We leven steeds meer in een beeld en geluid cultuur, één die wordt gedomineerd door hyperlink-koppelingen tussen diverse elementen en waarbij alles te knippen, plakken en bewerken is. Dankzij slimme software kunnen we onze eigen schoenen ontwerpen, websites stylen en liedjes componeren. Creativiteit wordt een steeds belangrijker onderdeel van onze identiteit.

We worden dommer

mei 3, 2013

We worden dommer

We zijn sneller afgeleid, minder geconcentreerd en ons denken wordt ondieper onder invloed van het internet en andersoortige communicatietechnologie. Dit beseffen we ons maar nauwelijks en worden hier steeds meer in mee gezogen.

We zijn het vertrouwen kwijt

mei 3, 2013

We zijn het vertrouwen kwijt

De overheid, bedrijven, traditionele media, wie kunnen we nog vertrouwen? Liever luisteren we naar iemand die we goed kennen of doen we zelf onderzoek online. We leven in een individualistisch-materialistische tijd, waarbij collectieve waarheden niet meer bestaan. Liever bepalen we zelf wat waar is.

We zijn verward

mei 3, 2013

We zijn verward

We beseffen dat de wereld complexer wordt maar vinden het moeilijk hier mee om te gaan. We ervaren een wirwar van relaties tussen gevolg en oorzaak met grote vertragingen en onverwachte kantelpunten waar we liever lineaire verbanden zouden zien. Een andere manier van denken en redeneren is vereist, maar hoe moet dat? We missen hiervoor het vocabulaire.

We zijn de balans kwijt

mei 3, 2013

We zijn de balans kwijt

We weten niet goed hoe de balans weer te herstellen. Om onze economische groei te herstellen moeten we weer gaan consumeren, geld gaan lenen en huizen kopen. Maar dit gedrag heeft de financiële crisis toch juist mede veroorzaakt? Doelen en middelen lijken omgedraaid.

We zijn massaal op zoek

mei 1, 2013

We zijn massaal op zoek

Op zoek naar korte termijn genot, prikkels en voldoening. Maar ook naar wat daadwerkelijk van waarde is. Wat doet er toe? Wat bepaalt mijn geluk? Wat zou mijn geluk moeten bepalen gelet op de staat van de aarde en dat wat er aan ‘kapot’ dreigt te gaan als we zo doorgaan?