Large scale interventions – ook wel genoemd ‘grootschalige participatieve planningstrajecten’, of ‘whole system in a room’ methodieken – gaan uit van de essentie dat verandering ontstaat als er drie dingen tegelijk aan de hand zijn:

 • Er is onbehagen of frustratie over de huidige situatie.
 • Er is een aantrekkelijke visie hoe verandering een betere toekomst oplevert. En,
 • de eerste stappen om die visie te realiseren zijn gedefinieerd.

Als een van deze zaken mist of als ze samen minder krachtig zijn dan de weerstand tegen verandering, dan zal deze verandering niet plaatsvinden. Participatie van alle stakeholders in deze drie stappen is de sleutel van Large Scale Interventions, ook wel grootschalige participatie trajecten genoemd, of ‘whole system in a room’ methodieken.

Het eerste deel van een op verandering gerichte interventie focust er dan ook op om een gedeelde informatiebasis te creëren waaruit een gemeenschappelijk beeld van de ontevredenheid ontstaat. Vervolgens focust zo’n interventie erop om een toekomst te creëren die veel aantrekkelijker is dan dat wat de ontevredenheid veroorzaakt. Als laatste ontdekken deelnemers samen wat ze voor stappen kunnen ondernemen om dichterbij de realisatie van die visie te komen en zichzelf daarmee vooruit te helpen richting een betere toekomst.

De vier belangrijkste principes voor een succesvolle ‘large scale interventie’ zijn:

 • Het hele systeem is aanwezig in dezelfde ruimte;
 • Alle aanwezigen exploreren eerst het hele systeem – de hele olifant – voordat ze op een onderdeel aan de slag gaan;
 • De focus ligt op de toekomst en op gemeenschappelijke grond, niet op problemen en conflicten;
 • Deelnemers managen zichzelf en nemen verantwoordelijkheid voor actie;

Daarnaast zijn de volgende principes van belang:

 • Er is dialoog nodig tussen stakeholders om collectieve denkprocessen te transformeren en diepere betekenis te vinden.
 • Het creëren van gemeenschappelijkheid en relaties creëert onderlinge afhankelijkheid en verbinding, waardoor een veel meer gedragen resultaat ontstaat.
 • Collectief leren vergroot de kans dat een systeem tot resultaten komt die er toe doen;
 • Diversiteit binnen een gedeelde zoektocht promoot de vitaliteit, synergie, inventiviteit en groei van een systeem;
 • Zelfmanagement methodes stimuleren betrokkenheid en gedeelde verantwoordelijkheid;

Er zijn heel veel verschillende ‘large scale interventions’ of ‘whole system in the room’ aanpakken. Lees meer over: