Floris Koot : ) SPEL

“Ineens ben je daar waar je gedacht had nooit te kunnen komen.”

En wat als het leven een spel was? Geen absoluut spelsysteem, met winnaars en verliezers. Maar een relatief spelsysteem, waar het gaat om het ontdekken van jouw relatie met de werkelijkheid. Met wat kan zijn. Met je diepste angsten en grootste verlangens. Op een speelse manier. Door uit te proberen, je grenzen te onderzoeken, in interactie met de ander. Floris daagt je uit dit spel te spelen. Met volle overgave en grote lichtvoetigheid. Hij ontwerpt spellen die systeemrealiteiten blootleggen en je over jezelf leren. Hij gebruikt speelse elementen om inzichten experientieel te maken en zo bruggen te bouwen naar datgene wat potentieel mogelijk is. En hij creëert de condities opdat een sociaal veld – een groep mensen – elkaar op speelse wijze kan uitdagen het beste uit zichzelf en het geheel te halen.

 Knowmads

Systemische Wijsheid

Over leren door spel


Blogs

(nog geen blogs)

 

Geschreven wijsheid
boek reviews door Floris

Nog geen boek reviews

 

Masterclasses

Systems Learning Lab – Energietransitie

 

Contactgegevens

www.knowmads.nl

floris@knowmads.nl

+31 (0)6 41317056

Klimaatverandering is ‘serious’ – toch werkt absolutisme averechts. Waarom?

Als ik terugdenk aan mijn studententijd dan is er een ding dat mij vooral achteraf opviel. Een groot aantal van de mensen dat het meest actief was in het verenigingsleven en het meeste lol had, bleek ook de grootste bollebozen. Ze haalden hun studie cum laude of hadden bepaalde lastige vakken met een 10 afgesloten. Waren dit genieën en verklaart dit waarom ze meer dan anderen konden feesten en plezier hebben? Of speelde er iets anders? Ik vermoed het laatste. Deze mensen – stuk voor stuk vrolijke, vriendelijke, joviale gevallen – waren in staat het studiespel relatief te spelen en haalden daarom hogere resultaten dan de gemiddelde serieuze bolleboos, zoals ikzelf.

Hoe kan dit? En wat heeft dit met onze omgang met klimaatverandering te maken?  Meer lezen