A Systems Learning Platform
testimonials over de masterclasses van Green Bridges

Masterclass Systeemdenken voor duurzaamheid uitdagingen

“Het samenwerken, echt aan de slag gaan, vond ik prettig, want dan leer je het pas echt. Ook het feit dat er van te voren info was opgestuurd dat je had moeten lezen vond ik echt goed. Hierdoor ga je er niet blanco in en snap je meteen de slides die worden gebruikt.”
Hubert Spruijt, Transition Talents

“Dit was voor mij de juiste informatie op ’t juiste moment in mijn ontwikkeling gebracht door de juiste persoon in de juiste omgeving. Tegelijkertijd: volgens mij is dit op alle momenten een waardevol iets. Ik voel mij verrijkt: mijn ogen zijn geopend voor een gehele nieuwe manier van kijken. De trainer had een fijne, ongedwongen stijl. Cool en inspirerend.”
Felix van Gemen, van Gemen Strategie, Energiesprong

“De trainer heeft bijgedragen aan mijn leerproces door op een rustige en laagdrempelige manier de theorie te introduceren. Vooral het creëren van een setting waarin de aanwezigen zich kwetsbaar kunnen opstellen, heeft bijgedragen aan mijn leerproces. Op die manier ga je met z’n allen door een proces heen.”
Pieter Blok, Squarewise

“De opbouw was prettig (introductie, theorie, case). De structuur van de tools kwam hierdoor meer tot leven dan uit het leeswerk naar voren kwam. Er werd goed een framework gegeven waarbinnen we zelf aan de slag konden gaan. Dit was moeilijk, maar daarom ook interessant en uitdagend. Er was een mooie balans in de begeleiding van het proces. De trainer faciliteerde voldoende ‘zelf samen ontdekken’ en toelichten waar nodig. De houding van de trainer was ook prettig, luisterend, zoekend naar dialoog, niet dominant. Dat schept ruimte en stimuleert creativiteit.”
Marije Ebbers, ZZP

“Systeemdenken inspireert mij om de verbinding te blijven zoeken, ook als dit in complexe en dynamische projecten soms moeilijk is. Het is een fijne combi van theoretisch inzicht en concrete handvaten die helpen weer beweging te krijgen in situaties die vast lijken te zitten. Ik vond de training een prettige combinatie van uitleg, theorie, inzicht krijgen en concrete handvaten voor actie en het zelf kunnen toepassen (in werkboek en hand-out en door het in de loop van de dag een keer uitvoeren van de stappen).”
Gerriette Mollink, Alliander

Masterclass participatieve systeemverandering

“De trainer bleek een zeer goed inzicht te hebben in de materie. De training werd op een heel ontspannen en open manier gegeven. De balans tussen theorie en praktijk was erg plezierig.”
Marcel Heskes, partner Squarewise

“Ik was erg onder de indruk van de training. Het heeft mij veel bewuster gemaakt in de rol die je als procesbegeleider kan hebben (of juist de rol die je niet moet pakken). Verder vond ik dat de trainer een zeer ongedwongen sfeer wist te creëeren waardoor ieder zich gemakkelijk bloot gaf en meedacht.”
Pieter Blok, Squarewise

“Goede afwisseling theorie, praktijk en een wandeling. De trainer stelt zich open en kwetsbaar op waardoor snel een prettige en open sfeer ontstaat. De trainer weet inhoudelijk goed waar het over gaat en kan ook nog inhoudelijke ‘uitstapjes’ maken als dat het verhaal versterkt. Deze training gaf mij een goede aanvulling op eerdere verkenningen naar aanpak voor ‘wicked problems’ en systeeminnovaties.”
Ferdinand Kiestra, Waterschap Aa en Maas, Energiefabriek

“Ik voel me erg geïnspireerd door de training en overweeg ook de rol van facilitator te integreren in mijn werk, als stedebouwkundige van de nieuwe generatie De locatiekeuze, de inrichting van de ruimte, de dagindeling en het balans tussen voldoende achtergrondinformatie en zelf nadenken over eigen ervaringen/mogelijke toepassingen.”
Sharmilee Mahadew, afgestudeerd stedenbouwkundige

testimonials over systemisch leiderschap van Green Bridges

De Kunst van het Stilstaan – systemisch leiderschap voor wereldverbeteraars

“Mijn belangrijkste inzichten waren: ik word gelukkig in de natuur, wil vrijer worden van de verwachtingen van anderen en mag meer vertrouwen hebben in mezelf. Daarnaast wil ik mijn grenzen beter respecteren ivm werkdruk en tijd nemen om regelmatig stil te staan. Qua impact op manier van werken en zijn voel ik sinds het weekend van binnen veel kracht en energie die mij erbij helpen positieve verbindingen met anderen mensen te maken – met klanten, collega’s of buiten het werk. Hiervoor ben ik dankbaar!”
Thea Renner, KPMG

“Doordat we echt in de natuur waren op Roggebotstaete drong het besef dat alles met elkaar verbonden is, nogmaals echt goed door. De vertaling van de rationeel opgedane kennis oa. over de universele wetten kon in deze setting bij mij daadwerkelijk landen. Het deed mij meer dan ooit beseffen dat het essentieel is om bij jezelf te beginnen en naar je hart te luisteren. Vanuit die balans kun je jezelf pas echt optimaal in zetten voor al het leven op planet earth, dat onze gezamenlijke (en ook niet-rationele) inzet keihard nodig heeft.”
Ton Bontekoe, Columbiss

“Het weekend heeft me geholpen om het geheel te zien, me aangezet om de universele wetten achter alles verder te gaan ontdekken, en nog meer van daaruit te gaan handelen, dat geeft bijzonder veel rust en vertrouwen. Dit samenzijn creëert onderling verbinding en vertrouwen op een dieper niveau. Met deze mensen kan ik aan de slag en op een diep(er) niveau transformatieprocessen dragen en faciliteren…!”
Patrick Kaashoek, ZZP (voormalig Energiesprong)

“De impact van dit weekend is lastig in woorden te vatten. Het gaat om zoveel meer dan we in ons beperkte vocabulaire kunnen omschrijven. Als ik het probeer kom ik tot zweverige termen en woorden waar ik mezelf niet in herken. Terwijl het juist gaat om herkenning, de kracht van universele herkenning.  Ik merk dat ik door het weekend meer rust en vertrouwen heb gekregen, in mezelf, de dingen en de wereld als geheel. Een inzicht dat ik iedereen toe wens! Deze spreuk komt voor mij het dichtst bij de ervaring op Roggebotstaete: “Wat achter ons ligt en wat voor ons ligt, is niks vergeleken met wat in ons ligt”.
Karin van Rooij, Energiesprong, ZZP

“Het weekend heeft mij de rust gegeven om te kunnen reflecteren op waar ik dagelijks mee bezig was, en daardoor tot nieuwe inzichten te komen. Ook heeft het mij de ruimte gegeven om over mijn eigen grenzen heen te stappen, en daardoor te ontdekken dat die verlegd konden worden. En dat samen met een groep bijzondere en inspirerende mensen die ieder weer hun eigen krachten en kwaliteiten bezitten. Ik ben de wereld een stukje optimistischer tegemoet gaan kijken!”
Sybren Bosch, student circulaire economie

“Na een intensief en lang weekend had ik verwacht me moe te voelen, maar het tegendeel was waar. Een weekend stilstaan en reflecteren op je eigen motivatie kan juist veel energie opleveren. Ik ben na het weekend met lang gekoesterde ambities aan de slag gegaan, ogenschijnlijk zonder moeite. Het heeft me doen beseffen hoe belangrijk het is om vaker stil te staan om daarna weer met volle kracht de goede richting op te kunnen bewegen.”
Klaas Vegter, Squarewise

“Dit is stil zijn in de beweging van het kwadraat. YCOR stilstaan 2015, dank jullie wel!”
Miranda Willems, Urban Tribes

 

Leiderschapsacademie Energietransitie 2015-2016

“In de leerreis is veel ruimte voor persoonlijke vraagstukken en uitdagingen en helpt deelnemers stappen vooruit te zetten om hun eigen potentieel te realiseren. Iedere sessie heeft me op een andere manier in beweging gezet en me geholpen om mijn eigen weg te vinden en te bewandelen.”
Chael Kruip, partner, Quintel Intelligence

“Er is geen betere manier om inzichten te verkrijgen en de geest te verrijken dan door te reizen. De leiderschapsacademie energietransitie kan ik omschrijven als een ware leerreis, die mij op een dieper niveau verbindt, en daarmee bij mij en andere deelnemers niet eerder verkende krachten ontketent om een belangrijke bijdrage te leveren aan het pad naar een nieuw energiesysteem. De manier waarop de leerreis is georganiseerd maakt dat het geheel groter is dan de som der delen: samen kunnen we meer, beter, verder gaan, en daarmee dienstbaarder zijn aan de toekomst.”
Arash Aazami, oprichter, Kamangir | Beyond Boundaries

“Deelname aan de academie helpt mij een breder en diepgaander inzicht in de energietransitie te ontwikkelen, daarmee tot vernieuwende ideeën te komen en hiermee effectiever aan de slag te gaan. De academie is voor mij een inspirerende reis met vele persoonlijke leermomenten, de diverse deelnemersgroep en docenten zorgen voor con:nue uitdaging, kennismaking met nieuwe denkbeelden en reflectie. Vooraf had ik niet kunnen bedenken dat loslaten en openstellen de belangrijkste stappen voor mij zijn om vooruit te komen in mijn bijdrage aan de energietransitie.”
Jan Pellis, strateeg, Stedin

testimonials over systemische en narratieve benadering van Green Bridges

“De open en speelse aanpak maakte dat er juist veel gebeurde. Grote vraagstukken kregen nieuwe antwoorden in één middag tijd. Wauw.”
Nancy Wiltink, Tuin aan Zee

“Het heeft me geholpen mijn plek en rol beter te zien. Nu kan ik beter een beslissing nemen tav. mijn rol in mijn startup.”
Jesper Feenstra, ZZP

“Om iets voor elkaar krijgen binnen je organisatie helpt het om je te kunnen verplaatsen in de mensen, factoren die niet meewerken of je zelfs tegenwerken. Met deze aanpak kun je weerstand of onbegrip verdiepen door het mee te maken, door het te voelen om vervolgens tot ideeën te komen hoe er mee om te gaan om je doel te bereiken.”
Martine de Wit, programmamanager duurzaamheid, CRH

Testimonials over Projecten en programma's van Green Bridges

MVI-Energie

testimonials volgen

North Sea Energy Lab

testimonials volgen