A Systems Learning Platform

Leren in groepen

februari 25, 2016

Leren in groepen

Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Dit Afrikaanse spreekwoord vat de logica samen van 'leren in groepen'. Een diverse groep ziet meer, durft meer en bereikt meer. Alleen ben je sneller bijziend, raak je achterop als het tegenzit en heb je minder plezier.

Dat we samen een stuk verder komen

mei 3, 2013

Dat we samen een stuk verder komen

Een oud Chinees spreekwoord zegt; ‘de buitenstaander ziet het scherper dan degene die er midden in zit’. Een Afrikaans gezegde verklaart waarom twee antilopen samen lopen: ‘zo dat de een het stof uit de ogen van de ander kan blazen’. Met andere woorden, samenwerken loont. En daartoe moeten we bruggen bouwen tussen verschillende manieren van weten. Tussen verleden, toekomst en heden. Tussen ratio en emotie, onszelf en de ander.

Alle beetjes kunnen veel helpen

mei 3, 2013

Alle beetjes kunnen veel helpen

Zelfs een kleine groep of eenmalige actie kan het verschil maken, mede doordat sociale veranderingen niet lineair verlopen. Denk aan de snelheid waarmee bepaalde media-concepten populair kunnen worden (Voice of Holland, Kony 2012), de nieuwe krant van Rob Wijnberg is gefinancierd en de criminaliteit in New York is gedaald de afgelopen jaren. Tipping points, synchroniciteit. Als je erop let kom je het overal tegen. Systeemdenkers noemen het de 'hefboomwerking'. Dit bestaat echt. Vertrouw er maar op!

Een kanteling is mogelijk

mei 3, 2013

Een kanteling is mogelijk

We zijn geen speelbal van het lot. Onze hersenen automatiseren veel van ons gedrag, maar zijn ook plastisch en in staat zich aan te passen op het moment dat wij bewuste keuzes maken om iets anders te doen.

De waarde van storytelling

mei 3, 2013

De waarde van storytelling

We hebben verhalen nodig die ons helpen een kanteling te maken. Dit vereist vooral dat je goed kunt luisteren – welke verhalen worden er verteld en wat betekenen deze? Kunnen twee verschillende verhalen samen een nieuw verhaal opleveren? Wat zegt iemand nu echt?

Het belang van ervaring

mei 3, 2013

Het belang van ervaring

…om een kanteling te maken in ons denken. Zelf zonnepanelen installeren? Je zult zien dat je ook meer gedreven raakt om energie te besparen, omdat je gevoel krijgt bij hoeveel panelen nodig zijn om in je verbruik te voorzien. Zelf een wormenbak inrichten? Ineens besef je hoeveel eten je weggooit en ga je hierover nadenken. Door zelf doen krijg je gevoel voor complexe materie.

In aanpassing van ons eigen waardenstelsel

mei 3, 2013

In aanpassing van ons eigen waardenstelsel

Het gaat niet om alles wat we niet meer moeten of mogen, om tot een nieuwe balans te komen. Het gaat om het besef wat echt van waarde is om vervolgens vanuit dit perspectief de eigen levensstijl aan te passen.

...als sleutel van de noodzakelijke kanteling. Het vereist lef om naar jezelf te kijken zoals je bent, om de verbinding aan te gaan met anderen maar vooral om te durven zien wat er mogelijk is en van daaruit actief kansen te creëren. "Leading from within", daar zit de echte hefboomwerking.

In het individu

mei 3, 2013

In het individu

Het individu als sleutel van de noodzakelijke kanteling. Het vereist lef om naar jezelf te kijken zoals je bent, om de verbinding aan te gaan met anderen maar vooral om te durven zien wat er mogelijk is en van daaruit actief kansen te creëren. 'Leading from within', daar zit de echte hefboomwerking.


Wil je meer weten over hoe Green Bridges naar de wereld kijkt?

Meld je dan aan voor de ‘Dancing with the System-update’. Onze nieuwsbrief vol nieuws, leestips over bruggen bouwen in een veranderende wereld.